„Kdokoliv si míní osvojovat právo soudce na poli pravdy a vědění, ten ať čeká, že ho zdrtí smích bohů.“ Albert Einstein

A co je onou pravdou a věděním? Retailovou PRAVDOU nazýváme pocit bezpečí, je-li nezbytné aplikovat články smlouvy, zatímco VĚDĚNÍM aplikovaný soubor všech překážek, které nám nezbytnost soužití pod „cizí“ střechou přináší.


Retailová pravda

Odpovědnost hledejme v obsahu, nikoliv v kadenci plytkých formulí. Právní služba, v odpovědném úpisu pro vyšší časový úsek jak tři roky a investicí přesahující jeden milion korun, je nezbytná, spíše povinná. Přemýšlející pronajímatel nemůže podpořit nezvykle rychle uzavřený kontrakt. Těžce na cvičiště (vyjednávání), lehce na bojišti (soužití).

Wikipedie udává, že…“právník je odborný znalec práva, tedy v obecné rovině o označení osoby, která získala vysokoškolské právnické vzdělání. Nejčastěji to bývá absolvent právnické fakulty, magisterského studijního programu Právo a právní věda“. Ponechme stranou škálu specializací, zdravý selský rozum s brilantním vládnutím kupeckých počtů společně s manuálem nájemního vztahu zaručuje pravdu – pocit bezpečí.

Vědění

Povětšinou jakýkoliv externí právník, bez větších potíží, zvládne revidovat nájemní smluvní vztahy s pomocí souboru všech známých překážek, nebo-li pomocí základního návodu k řízení podmínek a povinností smluvních stran, zkráceně MANUÁLU NÁJEMNÍHO VZTAHU, rozdělen do tří kategorií, nezbytné-nutné-možné.