„Maličkosti businessu jsou v radostech z úspěchu. Podstatném detailu pohánějícím nás vpřed“. (Tomáš Bek)

Obchodní prostředí přináší, vyjma konkurence, především rozmanitost vnímání. V pohledu na vývoj geopolitického světa, cen spotřebních komodit, zaměstnanosti i rychlosti a strukturovaném načasování expanze. A ta je z podstatné části o příležitostech trhu a mnohdy i odvaze. 

Post-covidová doba, s nebývalým trhem příležitostí, byla a stále je příkladem emocionálního rozhodování, které nepatří do souboru odpovědné politiky řízené expanze. Nevidět více jak za jeden roh, neboli důsledková krátkozrakost,  znamená i pro dříve přemýšlivé koncepty a značky, existencionální utrpení. A jaká je cesta z pasti retailových „lákadel“? Především ve fokusní změně vyjednávání, kdy více než „za kolik“ teď je podstatnější „za kolik“ v příštím roce.

Investice do vzdělání

Hřiště retailu zůstává, mění se pravidla hry – vyjednávací taktiky. Edukace a předávání zkušeností úspěchu, ale i opačné polarity, eliminuje opakovanost fatálních chyb.

Retail is detail… detail ve stanovení komerčních podmínek, detail právní odbornosti, detail investice a její drahoty, detail projektového řízení, detail recruitmentu zaměstnanců a jejich udržitelnosti, detail kontrolních mechanismů, detail propagace.