Nabízíme profesionální, komplexně outsourcované řešení pro Vaši expanzi… od definice rozvoje až po otevření provozovny.

KROK 1 – „Definice“

 • řízeného rozvoje (vlastní, partnerská nebo franchisová síť)
 • nástrojů rozvoje (in-house, outsourcing… kombinace)
 • územního rozvoje (stát, město/ obec, městská část, ulice nebo projekt)

KROK 2 – „Audit“

 • stávajícího rozvoje (současný stav)
 • potenciálu rozvoje (příležitosti, predikce a udržitelnost)
 • navrhovaného rozvoje (projektově řízený rozvoj službou EXPANZE.EU)

Pracujeme s nadstandardem sofistikovaného projektového řízení, proto víme, že od definice akviziční oblasti po otevření provozu veřejnosti je třeba odpovědných (nejméně) 10 měsíců, od podpisu nájemní smlouvy po převzetí jednotky (nejméně) 4 měsíce.

Náhled akviziční/ lokační cesty

Obrázek 1 z 2

KROK 3 – „Analýza“

 • definice akviziční oblasti (vyznačení oblasti expanze)
 • obchodní zvyklosti (potenciál konceptu/ značky, produktu nebo služby)
 • kupní síla (demagrafie populace)
 • širší vztahy (další obchodní příležitosti v okolí)
 • konkurence (pozitivní/ negativní)
 • průchodnost (páteřních ulic/ silnic)
 • potenciál delivery/ zásilkové zóny 

KROK 4 – „Akvizice lokalit“

 • aktivní činnost (s cílem dosažení příležitosti)
 • základní ověření komerčních podmínek (nájem, délka smlouvy, indexace, kontribuce, zahájení nájmu, převzetí jednotky…)
 • základní ověření technické realizovatelnosti (dle konceptu klienta)
 • detailní CAPEX (vč. výsledku hospodaření)

KROK 5 – „Prověření“

 • technicko-stavební realizovatelnost
 • půdorysný koncept (layout)
 • vzduchotechnika (kapacita, trasy, památkáři)
 • elektro (kapacita, trasy)

KROK 6 – „Vyjednávání“

 • strategické komerční podmínky dle Manuálu smluvních podmínek (zejména nájem, provozní služby, indexace, délka smlouvy, kontribuce, zahájení provozu… nebo kupní cena + příslušenství)
 • rozhraní jednotky dle Manuálu technické připravenosti (nájemce/ kupce vs. pronajímatel/ vlastník dle „Křížkovací tabulky“)
 • moderované jednání (klient, zástupce EXPANZE.EU, vlastník jednotky/ nemovitosti) o dalších podmínkách, povinnostech a závazcích nájemní/ kupní smlouvy (dle Manuálu)
 • koordinace podpisu nájemní/ kupní smlouvy případně obdobné dokumentace

KROK 7 – „Výstavba“

 • legislativně-projektová část (dotčené orgány státní správy)
 • inženýring
 • tendr zhotovitele
 • realizace stavby
 • kolaudace
 • otevření provozovny pro veřejnost

Přinášíme komplexní řešení

 • bankovní financování (do výše 70% investice, bez zajištění do 4mil. Kč)
 • právní služby (nájemní a kupní smlouvy, franchisové dokumentace… smlouva o dílo, advokátní služby)
 • development (koncepční studie realizovatelnosti, projektové dokumentace, inženýring… dodavatelské tendry, výstavba)
 • nábor zaměstnanců (recruiting středního a vyššího managemetu)
 • výkonnostní řízení (nástroje motivace, leadership, time management, stress management)
 • trénink a koučink (plány, kurzy, hodnocení…)
 • marketing (lokální, digital, národní)
 • kontrola kvality produktu a/ nebo služeb (mystery-shopping…)