Pracujeme s nadstandardem sofistikovaně-projektového řízení s cílem trvale získávat významnou část potenciálu zákazníků v poloměrovém okruhu 350 m od analyzovaného provozu.

Proto víme, že výsledná hospodárnost záleží na důsledně odpovědném marketingu lokální působnosti. Od definice svěřené lokace/ oblasti po zasmluvnění nástrojů lokálního marketingu. 

Metodika zahrnuje:
Vstupní a průběžné konzultace
 • NDA (oboustranný, vysoký stupeň mlčenlivosti)
 • 3 hodiny vstupních konzultací (osobně, telefon, e-mail) 
 • 2 hodiny výstupní, verbální prezentace (ppt elektronická prezentace vč. tří jedinečných, tištěných vyhotovení)

 

ČLÁNEK 1 – „Definice“

 • lokální zadání (jedné lokality) nebo… možnost převzetí/ zapracování všech stávajících provozů kdekoliv v ČR/ SR

 

ČLÁNEK 2 – „Analýza lokality“

 • potenciál (příležitosti maloobchodu/ služby a oborová udržitelnost)
 • obchodní zvyklosti (potenciál akvizičního konceptu/ značky, produktu nebo služby)
 • kupní síla (demagrafie populace)
 • konkurence (pozitivní/ negativní)
 • širší vztahy (další obchodní příležitosti v okolí)
 • průchodnost lokality(k získání vzorce „záchytu“ zákazníka)
 • potenciál delivery (zásilková zóna)
 • průzkum známosti značky konceptu (na úrovni města/ obce ve vzorku nejméně 200 respondentů)
 • průzkum zákaznická spokojenost – produkt/ služba (v místě provozu ve vzorku nejméně 200 respondentů)

 

ČLÁNEK 3 – „Lokální příležitosti“

 • aktivní činnost s cílem dosažení příležitosti získání nástrojů lokálního marketingu

 

ČLÁNEK 4 – „Přehled nástrojů“

 • lokálně-marketingové nástroje rentabilní investice 2-4% z obratu do 350m od místa provozní působnosti (zejména: lokalitní navigace, výstrče, poutače, před-zahrádka, propagační prostory na zastávkách, vestibulech, podchodech, návěstích eskalátorech, billboardech… lokální tisk, firemní spolupráce – catering, společenský brunche apod.)
 • kontaktní informace