„V každém projektu je jen jeden člověk, který ví o co jde a to ho je potřeba najít a zastřelit.“ Murpyho zákon.

EXPANZE.EU je bezpochyby nejvýraznější značkou pro řízený koncepční rozvoj na českém a slovenském trhu s prokazatelnými výsledky prostřednictvím vlastních expertních týmů. Denně zajišťujeme projektové či komplexní řízení maloobchodním konceptům a službám v Česku s maximálním zaměřením na výnos, efektivitu, funkční procesy a budování „dobrého“ ducha svěřeného týmu


„JARO JE ČAS PLÁNŮ A PROJEKTŮ“ —  Lev Nikolajevič Tolstoj

EXPANZE.EU je odpovědně připravena kdykoliv uspokojovat poptávky všech, kteří služby rozvoje požadují. Ad-hoc konzultativně nebo pro řízení středně velkých projektů (do 50 hodin/ měsíc) nebo náročných projektů (do 100 hodin/ měsíc). Pracujeme intenzivně s předem definovaným výsledkem.

Projektový rozvoj

Řízenému rozvoji musí nutně předcházet exaktní pojmenování, jakými procesy a nástroji jej chce objednatel (prostřednictvím služby EXPANZE.EU) dosáhnout.

Procesy rozvoje

Vlastní síť: rozvíjení se výhradně prostřednictvím interních investičních a lidských zdrojů

Partnerská síť: expanze prostřednictvím lokálních partnerů (prodejních kanálů) podnikajících v obdobném spektru zájmu (např. výrobce/ importér radiátorů zaměří akviziční fokus na regionální instalatérské společnosti či živnostníky)

Franchisová síť: růst sofistikovanými procesy sdíleného businessu s cílem přenést investiční a operativní zátěž na spolupracující právnickou osobu (franchisanta)

Nástroje řízení

IN-HOUSE: požadavek zajistit výhradně interní řízení, rozhodování a odpovědnost. V délce procesu projektového řízení 6 měsíců EXPANZE.EU nastaví, funkčně zprocesuje a předá k svébytnému řízení objednateli modul rozvoje s následným konzultativním dozorem.

Outsourcing: investičně, personálně udržitelný a dostupnější nástroj řízení rozvoje vhodný pro start-upy nebo společnosti do 5 let existence. EXPANZE.EU zajišťuje komplexní řízení prostřednictvím vlastních týmů expanzistů.

Správa konceptu

Jakýkoliv regionální přesah přináší náročnější (finanční a personální) požadavky na správu a řízení mimo centrálu korporace. EXPANZE.EU nabízí službu „Správy konceptu“ na lokálním nebo národním půdorysu prostřednictvím vlastních Koncepčních – Provozních manažerů.

Je neoddělitelně, aby nominovaný manažer EXPANZE.EU absolvoval plnou délkou adaptivního procesu/ tréninku v prostředí konceptu/ značky pro odpovědné řízení s cíle regionálně nebo i národně zajistit: trvale stejnorodý výsledek (produkt nebo služba), dodržování správných postupů, opakující se školení a trénink, výkonnostní řízení, obchodní konzultace, řízený marketing lokální působnosti a pravidelný reporting.