Jako jediná společnost v Česku nabízíme komplexní Správu Vašeho konceptu/ značky/ služby.

Máme prokazatelné provozní a obchodní výsledky, vlastní, vyškolený odborný tým regionálních i celonárodních provozních (seniorních) manažerů, přirozeně rozvíjíme svěřený trh.

Popis

Služba nabízí

 • outsourcované řízení správy konceptu, značky nebo služby regionální nebo národní působnosti (Česká a Slovenská republika)

Služba garantuje

 • vysoký stupeň loajality
 • naše odpovědná provozní adaptace, školení/ trénink (v provozním prostředí objednatele nejméně po dobu 30 dnů)
 • pracovního nasazení za hranicí limitu času
 • maximalizovanou orientaci na zákazníka (produkt, služba, prostředí)
 • výkon kontrolních procesů dle námi osvojených metodik (garance dodržování správních postupů, technologií nebo receptur…)
 • pravidelný a systematický trénink a motivace zaměstnanců (všech úrovní provozu svěřeného regionu)
 • obchodní konzultace a koučink vedoucích pracovníků se zaměřením na výsledek (zvyšování transakcí, obratu, produktivity… práce s marží… snižovaní odpisů, provozních nákladů, fluktuace lidských zdrojů apod.)
 • poklidné zavádění nových/ centrálních postupů (evoluce v řízení)
 • fokusovaný marketing lokální působnosti (navigace, tisk, plakáty. akce…) 
 • řízený digitální marketing (sociální média ve svěřeném regionu)
 • přirozená expanze (zaměřeno na další regionální příležitosti) 
 • reporting a osobní bilance cílů na týdenní bázi

Nesporné výhody služby

 • okamžité zahájení spolupráce
 • seniorita a mnohaleté zkušenosti v řízení konceptů
 • práce dle Příkazní smlouvy v délce trvání 1 rok + opce (úspora odvodů sociálního a zdravotního pojištění)
 • trvalá kontinuita – bez nároku na dovolenou a čerpání (zástupnost v rámci služby EXPANZE.EU)
 • bez jakýchkoliv vedlejších nákladů (vlastní automobil, telefon, notebook, příspěvku na stravu apod.)

Naše reference

 • celorepublikový textilní řetězec
 • celorepublikový cukrárenský/ zmrzlinárenský řetězec 

Připravujeme

 • celorepublikový květinářský řetezec
 • B2B zastoupení pro ČR výrobce čokolády

Cena služby Správy konceptu je definovaná jako 1% z dosaženého hrubého obratu svěřeného regionu/ sítě za kalendářní měsíc (nejméně 50.000 Kč), je-li řízena jedním, delegovaným konceptistou, případně 2%, je-li vyžadováno nasazení dvou a více pracovníků EXPANZE.EU.