Řízení lokálních marketingových kampaní patří mezi vrcholné disciplíny služeb EXPANZE.EU. Využíváme těsných kontaktů s poskytovateli marketingových ploch napříč Českou a Slovenskou republiku.

Máme prokazatelné obchodní výsledky, vlastní, vyškolený a odborný tým marketingových specialistů.

Popis

Služba nabízí

 • správu a řízení lokálních, marketingových kampaní (maloobchodu nebo služby kdekoliv v Česku nebo na Slovensku)

Služba garantuje

 • vysoký stupeň loajality
 • maximalizovanou orientaci na zákazníka/ cílovou skupinu
 • segmentaci příležitostí nástrojů lokálního marketingu svěřené oblasti (do vzdálenosti poloměrových 350 m od místa provozu) na denní bázi *
 • pravidelný průzkum (koncept/ značka, produktu/ služba) na kvartální resp. roční bázi
 • účelově marketingově vynaložené investice 1-4% z hrubého obratu provozovny dle konceptu
 • reporting a osobní bilance cílů na měsíční bázi

Znamená nástroje: lokalitní navigace, výstrče, poutače, před-zahrádka… propagační prostory na zastávkách, vestibulech, podchodech, návěstích, eskalátorech, billboardech… lokální tisk, firemní spolupráce – catering, společenský brunche apod.

Nesporné výhody služby

 • okamžité zahájení spolupráce
 • zkušenosti v řízení lokálního marketingu (food a non-food)
 • práce dle Příkazní smlouvy v délce trvání 1 rok + opce (úspora odvodů sociálního a zdravotního pojištění)
 • bez jakýchkoliv vedlejších nákladů (automobil, telefon, notebook, příspěvky na stravu apod.)
 • trvalá kontinuita, bez nároku na dovolenou a čerpání (zástupnost v rámci služby EXPANZE.EU)

Cena služby Správy lokálního marketingu je definovaná jako 3% z dosaženého hrubého obratu jedné svěřené lokality/ provozovny za kalendářní měsíc (nejméně 35.000 Kč/ měsíc).