Díky vlastní aplikaci digitálního marketingu prostřednictvím influencerů a sofistikovaného řízení kampaní, nabízíme ověřené metody správy sociálních sítí.

Máme prokazatelné obchodní výsledky, vlastní a odborný tým digitálních specialistů.

Popis

Služba nabízí

 • správu a řízení digitálních, marketingových kampaní (maloobchodu nebo služby)

Prostředky služby

 • „instagramové“ fotografování produktů/ služby vč. popisků a jejich zveřejňování na web + všechny platformy sociálních sítí… videa, challenge, rozhovory…

Služba garantuje

 • vysoký stupeň loajality
 • maximalizovanou orientaci na zákazníka/ cílovou skupinu
 • segmentaci příležitostí nástrojů digitálního marketingu na denní bázi *
 • pravidelný průzkum (koncept/ značka, produktu/ služba) na měsíční bázi
 • účelově vynaložené investice (cca do 1% z hrubého obratu provozovny)
 • reporting a osobní bilance cílů na měsíční bázi

Znamená nástroje: inzerce na sociálních sítích, PPC reklama, RTB reklama, Videoreklama (YouTube, TikTok), Affiliate apod.

Nesporné výhody služby

 • okamžité zahájení spolupráce
 • zkušenosti v řízení digitálního marketingu (food a non-food)
 • práce dle Příkazní smlouvy v délce trvání 1 rok + opce (úspora odvodů sociálního a zdravotního pojištění)
 • bez jakýchkoliv vedlejších nákladů (automobil, telefon, notebook, příspěvky na stravu apod.)
 • trvalá kontinuita, bez nároku na dovolenou a čerpání (zástupnost v rámci služby EXPANZE.EU)

Cena služby Správy digitálního marketingu je definovaná jako 3% z dosaženého hrubého obratu jedné svěřené lokality/ provozovny za kalendářní měsíc (nejméně 35.000 Kč/ měsíc).

Cena dodatečných služeb digitálního marketingu dle aktuálního ceníku službu ZDE: