35 000 

Sociální (digital) marketing je moderním a přitom nezbytným nástrojem prezentace Vaší značky, produktu nebo služby nejen pro cílovou skupinu zákazníků věkové kategorie 15-25 let.

Máte-li expanzní ambice, nebo cílíte na sezónní komodity a nemáte koncepční strategii digitálního marketingu, využijte vysoce funkční službu EXPANZE.EU prostřednictvím Daniela Beka, influencera, praktikujícího profesionála digitálního marketingu.

Popis

Obvyklá délka zpracování: 15 dnů

Audit nabízí

 • detail užívání a potenciálu sociálních sítí

Vstupní a průběžné konzultace

 • NDA (oboustranný, vysoký stupeň mlčenlivosti)
 • 5 hodin vstupních konzultací (osobně, telefon, e-mail) 
 • 2 hodiny výstupní, verbální prezentace (ppt elektronická prezentace a video vč. tří jedinečných, tištěných vyhotovení)

ČLÁNEK 1 – „Definice“

 • současný stav (postavení konceptu na sociálních sítích a mimo ně)
 • potenciál (digital příležitosti, oborová udržitelnost)
 • mezní hranice dosahu (v návaznosti na téma, lovebrand, produkt a prostředky)

ČLÁNEK 2 – „Analýza“

 • koncept
 • platformy 
 • nástroje 
 • prostředky 
 • kontrola
 • správa

       „Analýza: Koncept“

 • mystery-search (zákaznický/ produktový… dosahový test ve veřejném prostoru)
 • den s konceptem (celodenní směna s fokusem na produkt/ službu)
 • SWOT (analýza konceptu)
 • příběh konceptu (předpoklad emocionálního zájmu)

       „Analýza: Platformy… Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, LinkedIn“

 • návštěvnost sítí
 • dosah a životnost sdělení
 • obchodní zvyklosti na sítích (v kontextu potenciálu konceptu, produktu nebo služby)
 • kupně-digitální síla cílové kategorie (demagrafie populace)
 • konkurence (pozitivní/ negativní)
 • SWOT (analýza současného, digitálního stavu)

      „Analýza: Nástroje“

 • design manual (jednotný jazyk, logotyp, prvky, celistvost, opakovatelnost)
 • lidské zdroje (nepostradatelně in-house, spolupráce, outsourcing)
 • technika (náročnost, obslužnost)
 • SWOT (analýza současného stavu)

     „Analýza: Prostředky“

 • fanouškovská základna (followers)
 • investice (pravidelný měsíční budget) 

     „Analýza: Kontrola“

 • výkon kontrolních procesů dle interních metodik (dodržování pravidelnosti)
 • obchodní konzultace se zaměřením na výsledek (zvyšování transakcí, obratu…)

     „Analýza: Správa“

 • video-produkce (koncepční videa, upoutávky, challenge, rozhovory… video-příklady)
 • foto-produkce (posty na sítě vč. popisků… foto-příklady s texty)
 • odborné články (zejména pro LinkedIn… literárání-příklady)

ČLÁNEK 3 – „Strategie“

 • krátkodobá: 1-6 měsíců (systémové zapracování výstupů dle digitální metodiky do vnitřních struktur společnosti)
 • střednědobá: 6-24 měsíců (interně řízená expanze digital marketingu s cílem dosažení celostátní popularity)