Jako jediná společnost v Česku nabízíme správu provozovny maloobchodu nebo služby.

Máme prokazatelné provozní a obchodní výsledky, vlastní, vyškolený, odborný a seniorní tým koncepčních provozních specialistů.

Popis

Služba nabízí

 • správu provozu maloobchodu nebo služby pro Prahu, střední Čechy, Královehradecký, Pardubický nebo Liberecký kraj
 • (nebo) krizový management vč. nuceného převzetí vlastního, partnerského/ franchisového provozu 

Službě předchází

 • naše odpovědná provozní adaptace, školení/ trénink v provozním prostředí objednatele nejméně po dobu 30 dnů

Služba garantuje

 • vysoký stupeň loajality
 • nasazení za hranicí limitu standardního pracovního času
 • efektivní řízen, maximalizovanou orientaci na zákazníka (produkt, služba)
 • výkon kontrolních procesů dle námi osvojených metodik (garance dodržování správních postupů, technologií nebo receptur…)
 • pravidelný a systematický trénink a motivace zaměstnanců (na všech úrovní provozu)
 • orientace na výsledek (zvyšování transakcí, obratu, produktivity… práce s marží… snižovaní odpisů, provozních nákladů, fluktuace lidských zdrojů apod.)
 • poklidné zavádění nových/ centrálních postupů (evoluce v řízení)
 • marketing lokální působnosti (navigace, tisk, plakáty. akce…) 
 • digitální marketing (sociální média)
 • reporting a osobní bilance cílů na týdenní bázi

Nesporné výhody služby

 • okamžité zahájení spolupráce, řízení provozu (po absolvování provozní adaptace)
 • seniorita a mnohaleté zkušenosti v řízení provozů (food a non-food)
 • práce dle Příkazní smlouvy v délce trvání 1 rok + opce (úspora odvodů sociálního a zdravotního pojištění)
 • trvalá kontinuita, bez nároku na dovolenou a čerpání (zástupnost v rámci služby EXPANZE.EU)
 • bez jakýchkoliv vedlejších nákladů (automobil, telefon, notebook, příspěvky na stravu apod.)

Reference

 • celorepublikový textilní řetězec
 • celorepublikový cukrárenský/ zmrzlinárenský řetězec 

Připravujeme

 • celorepublikový květinářský řetezec
 • B2B zastoupení pro ČR výrobce čokolády

Cena služby Správy provozu je definovaná jako 3% z dosaženého hrubého obratu svěřené provozní jednotky za kalendářní měsíc (nejméně 50.000 Kč), je-li řízena full-time jedním, delegovaným konceptistou.