Jakýkoliv externí právník, bez větších potíží, zvládne revidovat nájemní/ kupní smluvní vztahy pomocí souboru všech známých překážek, nebo-li základního návodu k řízení podmínek a povinností smluvních stran, zkráceně MANUÁLU NÁJEMNÍHO VZTAHU, rozdělen do tří kategorií. Nezbytné-Nutné-Možné. 

Využijte expertního týmu advokátů EXPANZE.EU a spolehněte se, že právo zůstává na Vaší straně.

Popis

Služba nabízí

 • vzory a/ nebo revize nejen retailových smluv oborových advokátů 

Seznam smluv

 • Nájemní/ Podnájemní smlouvy
 • Kupní/ Směnné smlouvy
 • Franchisové smlouvy
 • Partnerské smlouvy
 • Darovací smlouvy
 • Smlouvy o výpůjčce/ zápůjčce
 • Pojistné smlouvy
 • Smlouvy o dílo
 • Pachtovní smlouvy
 • Licenční smlouvy
 • Smlouvy o úvěru
 • Smlouvy o úschově
 • Příkazní smlouvy
 • Zprostředkovatelké smlouvy
 • Komisionářské smlouvy
 • Smlouvy o obchodním zastoupení
 • Pracovní smlouvy
 • Dohody o pracovní činnosti
 • Dohody o provedení práce