60 000 

Máme prokazatelné výsledky s vyhledáváním zájemců o sdílené podnikání (franchising) v Česku, na Slovensku i v zahraničí (mj. Dubaj).

Využíváme vlastní, široké databáze stovek zájemců (budováno již od roku 2014), partnerské platformy ověřených kontaktů, sesterského portálu chcifranchisu.cz, sociálních sítí, reklamy na významných, exponovaných místech, franchisových branchů apod.

Popis

Obvyklá délka zpracování: 20 dnů

Metodika nabízí

 • pracovní postup k zavedení franchisového systému konceptu nebo služby

Vstupní a průběžné konzultace

 • NDA (oboustranný, vysoký stupeň mlčenlivosti)
 • 5 hodin vstupních konzultací (osobně, telefon, e-mail) 
 • 2 hodiny výstupní, verbální prezentace (ppt elektronická prezentace vč. tří jedinečných, tištěných vyhotovení)

KROK 1 – „Definice“

 • současný stav (postavení konceptu/ značky na českém/ slovenském trhu)
 • potenciál (příležitosti maloobchodu/ služby, oborová udržitelnost)
 • mezní hranice růstu (v návaznosti na operativu, akceschopnost, prostředky…)
 • partnerský/ franchisový  rozvoj (stát, kraj, město)

KROK 2 – „Analýza“

 • koncept
 • akceschopnost
 • nástroje
 • prostředky

       „Analýza: Koncept“

 • mystery-shopping (zákaznický a produktový test)
 • den s konceptem (celodenní směna simulující pozici „nováčka“)
 • SWOT analýza (členitá zpětná vazba z provozu konceptu)

      „Analýza: Akceschopnost“

 • in-house správa konceptu (definice lidských zdrojů)
 • (variantně) komplexní outsourcing prostřednictvím EXPANZE.EU

      „Analýza: Nástroje“

 • návrh licenčních, franchisových a dalších obvyklých poplatků
 • detailní CAPEX (vč. předpokladu výsledků hospodaření v délce trvání partnerské/ franchisové licence)
 • investice (bankovní příslib financování až 70% expanzních investic)
 • zařazení konceptu do portfolia chcifranchisu.cz a další partnerské platformy

     „Analýza: Prostředky“

 • rámcová, oborová dokumentace (sestavení partnerské/ franchisové smlouvy vč. vedlejších smluv a dohod expertními advokáty EXPANZE.EU)
 • (variantně) právní analýza stávající partnerské/ franchisové dokumentace  (fokus na vágní ustanovení, „gumové“ a koncept ohrožující pasáže apod.) 

NÁSLEDUJE: „Nábor franchisantů/ obchodních partnerů“ ZDE