185 000 

Máte expanzní ambice, ale nemáte strategii projektově řízeného rozvoje? Přemýšlíte, zda je správnou cestou odpovědného růstu franchising nebo partnerství? Víte, jaká oddělení a kolik interních zaměstnanců potřebujete? Umíte pojmenovat outsourcované služby? Dokážete sestavit investiční portfolio a takové prostředky získat?

Na tyto a další otázky odpoví vysoce profesionální a funkční, komplexní služba EXPANZE.EU.

Popis

Obvyklá délka zpracování: 30 dnů

Audit nabízí

 • pracovní postup projektového řízení rozvoje konceptu/ značky/ služby

Vstupní a průběžné konzultace

 • NDA (oboustranný, vysoký stupeň mlčenlivosti)
 • 10 hodin vstupních konzultací (osobně, telefon, e-mail) 
 • 2 hodiny výstupní, verbální prezentace (ppt elektronická prezentace vč. tří jedinečných, tištěných vyhotovení)

ČLÁNEK 1 – „Definice“

 • současný stav (postavení konceptu na českém/ slovenském trhu)
 • potenciál (příležitosti konceptu, oborová udržitelnost)
 • mezní hranice růstu (v návaznosti na operativu, akceschopnost, prostředky..)
 • technická náročnost (kolaudační nároky, kapacity médií…)
 • územní rozvoj (stát, kraj, město/ obec, ulice)
 • lokalita (street-mall, shopping-mall, shop-in-shop…)

ČLÁNEK 2 – „Analýza“

 • koncept 
 • území/ lokalita 
 • nástroje 
 • prostředky 
 • hospodaření 
 • správa

       „Analýza: Koncept“

 • mystery-shopping (zákaznický a produktový test)
 • den s konceptem (celodenní směna simulující pozici „nováčka“)
 • SWOT analýza (členitá zpětná vazba z provozu konceptu)

       „Analýza: Zvolené území/ lokalita“

 • nájemní obvyklost (cenová mapa, energetická dostupnost)
 • obchodní zvyklosti (potenciál konceptu, produktu nebo služby)
 • kupní síla (demagrafie populace)
 • konkurence (pozitivní/ negativní)
 • širší vztahy (vedlejší, zvyšující se obchodní příležitosti)
 • průchodnost (páteřní ulice/ silnice/ budovy/ centera)
 • delivery (příležitosti zásilkové zóny, dostupnost služby)

      „Analýza: Nástroje“

 • definice lidských zdrojů (nepostradatelně in-house, spolupráce, outsourcing)
 • ucelený tréninkový/ školící plán (dle prostředí, pozic a zařazení)
 • technická realizovatelnost (minimální náročnost prostor, hodnotové hranice médií/ energií, obslužnost)
 • koncept – modulárnost (vzorový půdorysný layout)
 • design manual (logotyp, prvky, celistvost, opakovatelnost)
 • manuál smluvních podmínek (metodika výpočtu odpovědného nájmu, provozní služby, indexace, délka smlouvy, kontribuce, zahájení provozu, sankce, penalizace apod. )
 • manuál technické připravenosti (metodika investičních závazků nájemce vs. pronajímatele prostřednictvím „Křížkovací tabulky“)

    „Analýza: Prostředky“

 • partnerská/ franchisová akvizice (7 kroků k Franchise)
 • rámcová dokumentace (partnerská/ franchisová smlouva vč. smluv vedlejších a dohod)
 • investice (bankovní příslib financování konceptu do výše 70% expanzních investic) 

     „Analýza: Hospodaření“

 • finanční audit (majoritní náklady: suroviny/služba, mzdy, nájem, majetek)
 • dodavatelský audit (skladba, členění, tendry)
 • energetický audit (technologie, alternativní zdroje, tendry)
 • vzorový CAPEX (vč. modelu výsledku hospodaření v prvních pěti letech provozu, určeného procentem předpokladu záchytu transakcí z průchodnosti stávajících provozů)

      „Analýza: Správa konceptu“

 • výkon kontrolních procesů dle interních metodik (dodržování správních postupů, technologií nebo receptur…)
 • pravidelný a systematický trénink/ koučink (na všech úrovních lidských zdrojů)
 • obchodní konzultace se zaměřením na výsledek (zvyšování transakcí, obratu, produktivity… snižovaní odpisů, provozních nákladů, fluktuace…)
 • zavádění nových, nosných postupů v návaznosti na potřeby (evoluce řízení)
 • marketing lokální a národní působnosti

ČLÁNEK 3 – „Strategie“

 • krátkodobá: 6-12 měsíců (systémové zapracování výstupů dle expanzní metodiky do vnitřních struktur společnosti)
 • střednědobá: 1-3 roky (interně řízená expanze s cílem dosažení krajské působnosti/ nebo až 12 nových provozoven)   
 • dlouhodobá: 3-10 let (přirozená expanze stabilního, plánovaného meziročního růstu dle konceptu)