40 000 

Víme, že od definice svěřené lokace/ oblasti po podpis nájemní/ kupní smlouvy akvizitovaným nájemcem, je třeba odpovědného časového fondu nejméně 4 měsíců.

Od podpisu smluvní dokumentace po převzetí jednotky dalších (nejméně) 4 měsíců.

Popis

Obvyklá délka zpracování: 20 dnů

Metodika nabízí

 • pracovní postup řízeného náboru retailových nájemců

Vstupní a průběžné konzultace

 • NDA (oboustranný, vysoký stupeň mlčenlivosti)
 • 3 hodiny vstupních konzultací (osobně, telefon, e-mail) 
 • 2 hodiny výstupní, verbální prezentace (ppt elektronická prezentace vč. tří jedinečných, tištěných vyhotovení)

ČLÁNEK 1 – „Definice prostor“

 • expanzní zadání s možností převzetí celých nebo dílčích částí stávajících projektů kdekoliv v ČR/ SR (lokace, projekt)
 • potenciál (příležitosti maloobchodu/ služby a oborová udržitelnost)
 • technická náročnost (zejména kolaudační nároky, kapacity médií…)

ČLÁNEK 2 – „Analýza lokality“

 • nájemní obvyklost (cenová mapa, energetická dostupnost)
 • obchodní zvyklosti (potenciál akvizičního konceptu/ značky, produktu nebo služby)
 • kupní síla (demagrafie populace)
 • konkurence (pozitivní/ negativní)
 • širší vztahy (další obchodní příležitosti v okolí)
 • průchodnost (páteřních ulic/ silnic)
 • potenciál delivery/ zásilkové zóny 
 • příležitosti marketingu lokální působnosti (výstrče, plakáty, billboardy, navigace…)

ČLÁNEK 3 – „Akvizice nájemce/ kupce“

 • aktivně řízená činnost s cílem dosažení příležitosti získání nájemce/ kupce (pro retail parky, obchodní zóny, obchodní centra, rezidence apod.)

ČLÁNEK 4 – „Přehled zájmu“

 • konkrétní koncepční nájemci vč. základního popisu (zejména: retailový popis, obdobný projekt, prodávaný produkt/ služba, technická omezení, historie konceptu, udržitelnost…)
 • kontaktní informace

NÁSLEDUJE: „Vyjednávací metodika“ ZDE


Pracujeme s nadstandardem sofistikovaného projektového řízení.