100 000 

Prostřednictvím dceřiné platformy franchisor.cz

nabízíme profesní „nábor“ zájemců o partnerství a franchisu renomovaným konceptům sdíleného maloobchodu a služeb v Česku a na Slovensku.

Popis

Obvyklá délka zpracování: 4 měsíce + období adaptivního tréninku

Metodika nabízí

 • pracovní postup řízeného náboru franchisantů/ partnerů maloobchodu nebo služeb

Vstupní a průběžné konzultace

 • NDA (oboustranný, vysoký stupeň mlčenlivosti)
 • 5 hodin vstupních konzultací (osobně, telefon, e-mail) 

KROK 1 – „Definice“

 • současný stav (postavení konceptu/ značky na českém/ slovenském trhu)
 • potenciál (příležitosti maloobchodu/ služby, oborová udržitelnost)
 • mezní hranice růstu (v návaznosti na operativu, akceschopnost, prostředky…)
 • partnerský/ franchisový  rozvoj (stát, kraj, město)

KROK 2 – „Analýza“

 • koncept
 • nástroje

       „Analýza: Koncept“

 • mystery-shopping (zákaznický a produktový test)
 • den s konceptem (celodenní směna simulující pozici „nováčka“)
 • SWOT analýza (členitá zpětná vazba z provozu konceptu)

      „Analýza: Nástroje“

 • detailní CAPEX (vč. předpokladu výsledků hospodaření v délce trvání partnerské/ franchisové licence)
 • investice (bankovní příslib financování až 70% expanzních investic)
 • zařazení konceptu do portfolia chcifranchisu.cz a další partnerské platformy
 • výstupní prezentace

KROK 3 – „Akvizice“

 • aktivně řízená činnost s cílem dosažení příležitosti získání partnera/ franchisanta (využíváme interních nástrojů, vlastní databáze stovek zájemců (budováno od roku 2014), široké partnerské platformy ověřených kontaktů, sesterského portálu, sociálních sítí, reklamy na významných a exponovaných místech, franchisových branchů apod.)

KROK 4 – „Cesta zájemce“

BOD 1 – „Dotazník zájmu“ odkaz ZDE

BOD 2 – „PPZ – Profesní Profil Zájmece“

 1. definice oboru sdíleného podnikání/ zkušeností (maloobchod, služby…)
 2. definice identifikovaného expanzního území (stát, město/ obec, městská část…)
 3. definice vlastních investic vynaložených zájemcem (finanční prostředky, čas…)

BOD 3 – „Identifikace“

 • osobní a profesní předpoklad kandidáta (představení sebe sama)
 • nabídka portfolia konceptů chcifranchisu.cz (dle zpracovaných definic Profesního Profilu Zájemce)
 • před-výběr ideálního sdíleného konceptu

BOD 4 – „Analýza“

 • mystery-shoping (detail na produkt/ službu, servisní zážitek, čistotu…)
 • potenciál franchisové spolupráce (historie, známost značky, kupní síla, konkurence, obchodní zvyklosti, udržitelnost…)
 • příležitosti a udržitelnost (delivery/ zásilky)
 • licenční a franchisové poplatky
 • předpoklad investic (jedné provozovny/ pobočky a v čase franchisové/ partnerské  spolupráce)
 • detailní CAPEX (vč. předpokladu výsledků hospodaření v délce trvání licence – užitné pro bankovní financování externími zdroji do výše až 70% investice)

BOD 5 – „Důvěra“

 • „den s konceptem“ (osobní zkušenost v provozu maloobchodu nebo služby s následným kandidátským zpracováním SWOT analýzy)
 • detail adaptivní fáze (školení a trénink před převzetím vlastního provozu)
 • setkání s franchisantem ve franchisové sítí (dle zvoleného konceptu)
 • financování výstavby/ provozu (propojení kandidáta s partnerskou bankovní institucí nebo investory)

BOD 6 – „Mediace“

 • schvalovací pohovor (s vlastníkem konceptu nebo franchisovým manažerem)
 • vyjednávání strategických podmínek (zejména… místní působnost/ exkluzivita, délka licence, adaptivní trénink, zahájení provozu, lokality ad.)
 • koordinace podpisu franchisové smlouvy (outsourcované právní služba EXPANZE.EU)

BOD 7 – „Franchisa“

 • pravidelná interview (v rámci adaptivního procesu kandidáta)

Služba zasmluvnění zájemce o partnerství/ franchisu: 100.000 Kč + 15% z ročního licenčního poplatku