60 000 

Máte expanzní ambice, ale nemáte vhodnou lokalitu a vlastní vyjednávací tým? Neorientujete se v nájemním právu a nespolupracujete s projekční kanceláří, stavaři, vzduchaři, elektrikáři?

Na tyto a další otázky odpoví funkční retailová služba EXPANZE.EU.

Popis

Obvyklá délka zpracování: 30+60 dnů (od ověření proveditelnosti po podpis nájemní/ kupní smlouvy)

Metodika nabízí

  • pracovní postup řízeného retailového vyjednávání

ČLÁNEK 1 – „Proveditelnost“     

  • technicko-stavební realizovatelnost konceptu (dostupnost, kapacity a trasy médií, památkáři…studie proveditelnosti) *
  • základní komerční podmínky (nájem, délka smlouvy, indexace, kontribuce…)
  • CAPEX (vč. modelu výsledku hospodaření v prvních pěti letech provozu určeného procentem předpokladu „záchytu“ transakcí z průchodnosti stávajícího provozu ve srovnatelné lokalitě)

ČLÁNEK 2 – „Vyjednávání“

  • dle manuálu smluvních podmínek (provozní služby, zahájení provozu/ nájmu, sankce, penalizace, výjimky apod. ) **
  • dle manuálu technické připravenosti (investiční odpovědnost nájemce vs. pronajímatele prostřednictvím křížkovací tabulky a studie proveditelnosti“) 

* není součástí ceny metodiky = nepovinná vícenáklad objednatele… obvykle 35-50tis Kč
** nezahrnuje právní služby, zapracování paragrafovaných ustanovení… obvykle 20-30tis. Kč


Dodatečný poplatek za zasmluvnění nájmu/ podnájmu prostor:

Délka nájemní smlouvy Smluvní poplatek z nájemní smlouvy
doba neurčitá 1 měsíční nájemné + DPH
1 – 3 roky 12% z ročního nájemného + DPH
3 – 5 roku 14% z ročního nájemného + DPH
5 – 7 let 16% z ročního nájemného + DPH
7-10 let 18% z ročního nájemného + DPH
>10 let 20% z ročního nájemného + DPH

Dodatečný poplatek za zasmluvnění prodeje prostor: 3% z kupní ceny