Obchodní platforma EXPANZE.EU, poháněná společností altoRET s.r.o., byla založena pro výhradní účely sezónní expanze a provozu vendingových zmrzlinových strojů. Evoluční proces poptávky předznamenal spravedlivou nutnost nezaměřovat se pouze na spolupráci s jednou značkou/ konceptem, ale naplno rozvinout obchodní potenciál zakladatelů a příležitostí trhu ve snaze nabídnout komplexitu, resp. míru složitosti komplexního systému EXPANZE.EU.


10+2 KROKY ŘÍZENÍ/ OUTSOURCOVANÉ EXPANZE PRO KONCEPTY/ ZNAČKY

(1) cílená akvizice (stát, město, ulice… dům) expanzního území

(2) analýza průchodnosti, širších vztahů, obchodní zvyklosti, kupní síly a konkurence v zadaném expanzním území

(3) vyjednání vstupních komerčních podmínek dle požadavku objednatele s přihlédnutím k tržnímu prostředí

(4) detailní CAPEX akviziční lokality vč. predikcí hospodářského výsledku v pěti letech provozu (nutné pro bankovní financování)

(5) ověření realizovatelnosti projektu ((studie jako příloha Nájemní smlouvy vč. profesního stavu technologií, zejména VZT, ELE, kanalizace apod.)

(6) právní služby – zasmluvnění (vyjednání Nájemní ‚/ Kupní smlouvy) dle „expanzního manuálu“ k podpisu objednatele

(7) nabídka financování investice (bankovní/ nebankovní)

(8) projekční práce renomované architektonické kanceláře

(9) tendr dodavatelů realizace stavby a vybavení

(10) inženýring a výstavba

(+1) recruitment a zaškolení zaměstnanců

(+2) franchisová správa konceptu