EXPANZE.EU přináší službu pořádání oborových setkání franchisorů se zájemci o sdílený business v konceptu typickém, komfortním prostředí maloobchodu nebo služby

Termín „datingu“:  nejdříve 30 dnů od vstupních konzultací
Délka programu: 120 minut
Obvyklý počet účastnících se zájemců: 10-15

Odpovědný výstup pro objednatele služby: 

 1. nad-koncepční SWOT analýza současného stavu 
 2. potenciál příležitosti a oborová udržitelnost
 3. mezní hranice růstu v návaznosti na operativu, akceschopnost a prostředky
 4. průzkum trhu (známost značky, spokojenost s produktem/ službou)
 5. feedback „datingových“ zájemců (nástroj revize „tváře“ franchisy)
 6. lokalitní příležitosti
 7. datinkový“ PR článek
 8. fotografie
 9. reportážní video
 10. zařazení konceptu do portfolia chcfifranchisu.cz 

… služba EXPANZE.EU nejdříve 30 dnů před Franchise.Dating

 • organizační struktura a příprava (detail programu, místo a termín pořádání“datingu“)
 • grafické zpracování marketingových podkladů (pro tištěné brožurky, bannery, plakáty, billboardy…)
 • lokální marketing (zaměřeno na prezenční plochy 500 od stávajících provozů)
 • digitální marketing (národní a regionální kampaně)
 • adresný marketing (klienti EXPANZE.EU)

… program Franchise.Dating v moderaci EXPANZE.EU

 • 15 minut: zahájení vč. detailu filozofie konceptu (sloganová prezentace)
 • 10 minut: rozhovor s kompetentním zástupcem (vlastník, franchisový/ partnerský manager)
 • 10 minut: rozhovor s aktivně provozujícím franchisantem konceptu 
 • 10 minut: licenčních a franchisové podmínky, délka adaptivního procesu, kontraktu, investiční náročnost, volné a poptávané lokality
 • 15 minut: veřejná diskuse
 • 60 minut: osobní, asistovaný speed dating

...služba EXPANZE.EU nejdéle 7 dnů po Franchise.Dating

 • odstupové setkání se se zájemci o koncept franchisy (feedback, další postup)
 • post-marketing (sdílení ve veřejném prostoru… článek, fotografie a reportážní video)
 • výstup pro objednatele 

… cena služby: 29.990 Kč bez DPH

Poznámka:
V případě pololetního cyklu 28.000 Kč bez DPH, při kvartální opakovatelnosti 24.000 Kč bez DPH.
Více o službě žádejte na e-mailu info@expanze.eu nebo telefonních číslech +420 724 464 425 nebo +420 737 697 600.

Fotogalerie