Profesionální akviziční expanze maloobchodu a/ nebo služeb…
… zahrnuje:
 • aktivní činnost směřující k získávání příležitostí
 • hodnotící týdenní reporty odvedené služby práce
 • účast na interních/ externích meetincích dle požadavku klienta
 • analýzy (širší vztahy, kupní síla, obchodní zvyklosti, konkurence), průchodnost ve zvoleném expanzním území., výpočty potenciálu delivery zón/ zásilky ad.
 • detailní CAPEX vybrané lokality vč. predikcí hospodaření v pěti letech provozu (nutný výstup pro banku nebo finančního ředitele klienta)
 • ověření technické realizovatelnosti konceptu klienta (vzduchotechnika, elektro, kanalizace… apod.)
 • vyjednávání strategických komerčních podmínek (zejména nájem, indexace, délka smlouvy, kontribuce, zahájení provozu ad.)
 • moderované trojstranné vyjednávání ostatních principů nájemní/ kupní smlouvy
 • obstarání nabídky financování investice (bankovní/ nebankovní) je-li požadováno
 • správa konceptu (dle % z výše obratu)
… garantuje:
 • vysoký stupeň obchodní i osobní loajality
 • podpis NDA/ mlčenlivost
 • pojištění odpovědnosti  až do výše 15.000.000 Kč

4 KROKY K ŘÍZENÉ EXPANZI HLEDEJTE ZDE.